Ondřej Holtzer a Josefa Holtzerová

Ondřej Holtzer († 1777) a jeho starší bratr Egid pocházeli z Tyrol. Ve 30. letech 18. století měl Ondřej krám na Starém Brně, konkrétně na Pekařské ulici. V roce 1741 získal i s bratrem brněnské měšťanství a na Zelném trhu si koupili dům, v němž provozovali svoji živnost. Kdy se tak stalo, nevíme, avšak nejméně od roku 1767 se tento dům nazýval Holtzerovským. A ještě jedna drobnost: Ondřej vlastnil v Husovicích čtvrtinu vinice.

Dum Holtzerovi
Holtzerům patřil třetí dům zprava, počítáno od Radnické ulice. Vzhledem k sousednímu domu je odsunutý od náměstí; zdroj: Moravská zemská knihovna.

Ze svatojakubských matrik lze vyčíst, že Egidovi a jeho manželce Marii se roku 1715 narodil syn Antonín Václav. Roku 1721 se Egid žení podruhé, a to s Rozinou Offenbergerovou. Na svět přivedou čtyři děvčata: Marii (* 1722), Marii Kláru (* 1734), Rozálii Františku (* 1736) a Marii Annu (* 1737). Zarážející je dvanáctiletá prodleva mezi první a druhou dcerou. Můžeme jen spekulovat, zda v té době přináleželi k farnosti na Starém Brně, a proto o nich svatojakubské matriky mlčí.

O mladším Ondřejovi víme, že s manželkou Marií Annou († po 1776) měli prokazatelně dva syny: Josefa Karla (* 1732) a Ludvíka Valentina (* 1736). Mladší z nich pracoval jako úředník a bydlel na Zelném trhu hned vedle rodičů. S Františkou Girčíkovou, se kterou se oženil roku 1768, přivedli na svět čtyři chlapce a čtyři děvčata.

Ondřej Holtzer umírá v září 1777 a je pohřben do kapucínské hrobky. O rok a půl dříve je tam uložena Josefa Holtzerová, v kapucínské kronice označená jako „paní kupcová“. Logicky se nabízí otázka, v jakém byli vztahu. Víme, že v letech 1775–1785 dům na Zelném trhu vlastnil obchodník s galanterií Antonín Holtzer. Může jít o výše zmíněného Egidova syna, případně o syna Ondřeje, jenž se nemusel nutně narodit v Brně, takže nám o něm svatojakubské matriky nic neřeknou.

Dum Holtzerovi 2
Na místě, kde bydleli Holtzerovi, je dnes proluka.

Antonín se v roce 1756 oženil s Renatou Šídlovou a měli spolu dvě děti: Františka Ignáce (* 1757) a Marii Vincentu (* 1760). Podruhé se oženil v roce 1773, a to s Josefou Kosteleckou. O tři roky později, 2. května, se jim narodila dcera Aloisie Antonie. Josefa však krátce nato umírá († 11. května 1776) a je pohřbena v hrobce u kapucínů. Antonín následující rok vstupuje do manželství potřetí. S Annou Marií, rozenou Scheibnerovou, přivedou na svět další tři děti: Vincenta Františka (* 1779), Antonína Ignáce (* 1780) a Antonii Ernestinu (* 1783). Jejich otec Antonín umírá zřejmě kolem roku 1787. Tehdy totiž dům přebírá jeho manželka Anna Marie Holtzerová, která obchod s galanterií provozuje ještě nejméně do roku 1818. Roku 1820 má už dům nového majitele.


Zdroje

Kronika brněnského konventu z roku 1773.
Matriky brněnské farnosti svatého Jakuba.
Alois Gödl: Topografie města Brna, rukopis uložený v Archivu města Brna.