Dusicky 150 135Slavnost sv. Františka

Srdečně vás zveme 4. října 2022 do kapucínského kostela Nalezení sv. Kříže na slavnostní bohoslužbu, kterou bude celebrovat provinciál Dismas Tomaštík.

Připomínat si budeme nejen sv. Františka z Assisi, zakladatele řádu, ale také výročí úmrtí Františka Trencka, velitele pandurů. Při liturgii bude použit tzv. Trenckův kalich, který nám zapůjčila kolínská farnost a který je aktuálně k vidění v Kapucínské hrobce.