Výstava Ars Moriendi

Výstava Ars Moriendi nás zavede do poloviny 17. století, kdy v kryptě pražské Lorety na Hradčanech pracoval zručný umělec, pod jehož rukama vznikly unikátní nástěnné malby připomínající pomíjivost lidského bytí, ale také naději na věčný život.

Umění dobré smrti

Lidé té doby se více než smrtí samotnou znepokojovali spíše možností, že na ni nebudou dobře připraveni. K tomu jim měly napomáhat nejen obrazné výjevy typu zmíněných fresek, ale také praktické příručky „umění dobré smrti“ (lat. ars moriendi).

Za dobrou smrt se pokládala taková, na kterou se člověk připravil dobrým životem, usmířením se s Bohem i s lidmi, ale také třeba urovnáním své pozůstalosti.

ARS Chronos

Objev freskové výmalby

Barokní nástěnné malby byly v kryptě pod kostelem Narození Páně objeveny teprve v roce 2011. Zobrazují motivy smrti a vzkříšení, alegorii času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského života.

Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř, je vytvořil roku 1664 technikou al fresco (do vlhké omítky) v chiaroscuru – v podstatě kresebným způsobem pouze v odstínech černé a šedé barvy. Pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové.

ARS Lazar

Z historie kapucínského pohřbívání

Výstava „Ars Moriendi – loretánské krypty. Z historie pohřbívání v kapucínských konventech“ proběhla v roce 2012 v prostorách pražské Lorety na Hradčanech. Expozici připravili kunsthistorici Markéta a Petr Baštovi ve spolupráci s celou řadou dalších odborníků.

Část výstavy, která představuje nedávno objevené fresky, můžete nyní vidět i u nás v Brně. Celý příběh loretánské hrobky včetně nahlédnutí do pohřbívání v kapucínských klášterech najdete v katalogu výstavy, který si u nás můžete koupit.